Altijd en overal mobiel werken met de Exact Online App

Altijd en overal mobiel werken met de Exact Online App

Met de applicatie van onze partner Exact Online heb je altijd en overal inzicht in je financiën. Je smartphone, -watch, tv & tablet gebruik je op verschillende manieren in dito situaties. Daarom benutten wij de unieke kracht van ieder apparaat en besturingssysteem...
Afgezonderd particulier vermogen

Afgezonderd particulier vermogen

De bezittingen, schulden en de opbrengsten van een afgezonderd particulier vermogen (APV) worden toegerekend aan de persoon die het vermogen bij leven of bij overlijden heeft afgezonderd. Na het overlijden van deze persoon worden het vermogen en de opbrengsten daarvan...
Uitbreiding branchecodes TVL

Uitbreiding branchecodes TVL

Kredietinstellingen en financiële instellingen zijn uitgezonderd van de TVL. Bepaalde ondernemingen, waarvan een nevenactiviteit is ingeschreven onder SBI-code 64.99, 66.12, 66.191, 66.193, 66.292, 66.299 of 66.30, behoren niet tot de financiële sector en zijn ten...
Plan overdracht kleine pensioenen

Plan overdracht kleine pensioenen

Op 1 maart 2018 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen van kracht geworden. In deze wet is vastgelegd dat pensioenuitvoerders onder voorwaarden het recht op de automatische waardeoverdracht mogen toepassen op kleine pensioenen die vanwege einde dienstverband zijn...
Eisen aan toepassing nultarief btw

Eisen aan toepassing nultarief btw

Op intracommunautaire leveringen is het nultarief van de omzetbelasting van toepassing. Dat houdt in dat de leverancier geen omzetbelasting in rekening brengt, maar wel recht heeft op aftrek van voorbelasting. In een procedure voor de Hoge Raad was de vraag of een...
Recht op basisbetaalrekening bij Nederlandse bank

Recht op basisbetaalrekening bij Nederlandse bank

Een wetsvoorstel beoogt mogelijk te maken dat alle Nederlanders, ongeacht waar zij wonen, recht hebben op een basisbetaalrekening bij een Nederlandse bank. Het wetsvoorstel is vooral van belang voor Nederlanders die buiten de EU wonen. De afgelopen jaren hebben...