Kamervragen fraude TVL

apr 19, 2021 | Algemeen

Om getroffen ondernemers tegemoet te komen in hun doorlopende vaste lasten is aan het begin van de coronacrisis de TOGS-regeling opengesteld. Deze regeling hield in een eenmalige forfaitaire tegemoetkoming van € 4.000. De TOGS is opgevolgd door de TVS. In deze regeling wordt rekening gehouden met het daadwerkelijke omzetverlies van de onderneming. Het omzetverlies wordt voor een subsidieperiode vastgesteld op basis van de btw-aangifte van hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar.

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over fraude met de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De vragen zijn beantwoord door de staatssecretaris van EZK. Volgens de vragenstellers signaleren banken grote hoeveelheden aan verdachte transacties met de TVL. De staatssecretaris erkent dat de TVL-regeling een verhoogd risico op misbruik en oneigenlijk gebruik kent. Dat is onvermijdelijk bij een regeling die grote aantallen ondernemers snel moet voorzien van financiële steun. Daarom is er veel aandacht voor het zoveel mogelijk matigen van de risico’s.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft een systeem van risicobeheersing opgezet om de risico’s van misbruik van de TVL te beperken. Volgens de staatssecretaris doet de FIOD onderzoek naar fraude met steunmaatregelen. De staatssecretaris ontkent dat meldingen van banken blijven liggen. RVO.nl wacht bij alle nieuwe aanvragers van de TVL over het vierde kwartaal van 2020 en de eerste twee kwartalen van 2021 op gegevens van de Belastingdienst voordat een voorschot wordt uitbetaald. De controle op aanvragen is volgens de staatssecretaris verscherpt.

Share This