Keuzewijzer autobelastingen

apr 26, 2021 | Algemeen

De staatssecretaris van Financiën heeft de Keuzewijzer autobelastingen naar de Tweede Kamer gestuurd. De keuzewijzer omvat een overzicht van de beleidsopgaven en mogelijke beleidsopties op het terrein van de autobelastingen ten behoeve van de kabinetsformatie. De beleidsopgaven betreffen de volgende onderwerpen:

  • stabiele grondslagen en vereenvoudiging van het stelsel;
  • klimaat, schone lucht en stikstof;
  • bereikbaarheid en congestie.

De Tweede Kamer heeft in een motie de regering verzocht om concrete beleidsopties te onderzoeken om automobiliteit betaalbaarder. Aan dit verzoek is volgens de staatssecretaris met de keuzewijzer voldaan.

Share This