Verzoek ambtshalve vermindering te laat

mei 3, 2021 | Algemeen

De Belastingdienst vermindert een belastingaanslag ambtshalve wanneer is gebleken dat de aanslag te hoog is vastgesteld. Een te laat ingediend bezwaarschrift tegen een aanslag kan tot ambtshalve vermindering van de aanslag leiden. Een belastingplichtige kan een verzoek om ambtshalve vermindering indienen. Wanneer dat verzoek geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen legt de inspecteur deze beslissing vast in een voor bezwaar vatbare beschikking. Dat betekent dat tegen de afwijzing bezwaar en beroep kan worden ingesteld. Ambtshalve vermindering van een aanslag vindt niet plaats als vijf jaar zijn verstreken na het einde van het kalenderjaar waarop de belastingaanslag betrekking heeft. Een te laat ingediend verzoek om ambtshalve vermindering zal worden afgewezen.

Hof Den Haag merkte in een procedure tegen de afwijzing van een verzoek om ambtshalve vermindering op dat niet uitmaakt aan wie de overschrijding van de termijn van vijf jaar is te wijten.

Share This